Misja

„Współdzielimy kompetencje dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw”

 

Nadrzędnym celem RCKPP jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z północnowschodniej Polski dzięki przybliżaniu i wdrażaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych wpisujących się w założenia gospodarki przyszłości (Przemysł 4.0). Dzięki ścisłej kooperacji partnerów w ramach procesu absorbcji i synergii rozporoszonych w regionie kompetencji w zakresie Przemysłu Przyszłości możliwy jest skuteczny proces transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 (dyfuzja kompetencji m.in. poprzez demonstracje, szkolenia, doradztwo, wdrożenia, networking, promocję dobrych praktyk i inne). Doświadczenia światowe w zakresie tworzenia i funkcjonowania podobnych ośrodków wspierających proces transformacji technologicznej firm wskazują, że jest to proces możliwy i gwarantuje tworzenie realnych rozwiązań wpływających na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dlatego też jesteśmy otwarci na współpracę w procesie transformacji gospodarki regionu. Zachęcamy do współuczestnictwa w realizacji procesu transformacji cyfrowej polskiej gospodarki.

Do zobaczenia w procesie współdzielenia kompetencji!